PHÂN BIỆT BIÊN LAI VÀ HÓA ĐƠN

Hiện nay biên lai và hóa đơn được sử dụng rất phổ biến, nhưng có rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân vẫn còn nhẫm lẫn giữa biên lai và hóa đơn. Để phân biệt và hiểu rõ bản chất của biên lai và hóa đơn chúng ta cần làm rõ sự khác nhau của chúng qua các nội dung và quy định dưới đây:  

I. Khái niệm: 

  1. Khái niệm biên lai:  

Hiện nay, vẫn chưa có văn bản pháp luật nào thay thế Thông tư 303/2016/TT-BTC (đã hết hiệu lực ngày 01/07/2022) đưa ra khái niệm cụ thể về biên lai. 

Chúng ta có thể hiểu, biên lai là chứng từ dùng để ghi nhận thông tin về các khoản thuế, phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật (theo khoản 4 Điều 3 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP).  

Biên lai được thể hiện theo hình thức điện tử hoặc đặt in, tự in: 

  • Biên lai điện tử được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân có trách nhiêm khấu trừ thuế cấp cho người nộp thuế hoặc do tổ chức thu thuế, phí, lệ phí cấp cho người nộp thuế bằng phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật phí, lệ phí, pháp luật thuế.  
  • Biên lai đặt in, tự in được thể hiện ở dạng giấy do cơ quan thuế, tổ chức thu thuế, phí, lệ phí đặt in theo mẫu để sử dụng hoặc tự in trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các thiết bị khác khi khấu trừ thuế, khi thu thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật phí, lệ phí, pháp luật thuế. 

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30 Nghị định 123/2020, biên lai gồm:  

  • Biên lai thu thuế, phí, lệ phí không in sẵn mệnh giá;  
  • Biên lai thu thuế, phí, lệ phí in sẵn mệnh giá;  
  • Biên lai thu thuế, phí, lệ phí. 

2. Khái niệm hóa đơn:

Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hoá cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hóa đơn được thể hiện theo hình thức là: hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn do cơ quan thuế đặt in (theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP).  

Hóa đơn điện tử: là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, trong đó: 

  • Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua.  
  • Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cũng câp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế. 

Theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ thì tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/07/2022.  

Hóa đơn do cơ quan thuế in đặt: là hóa đơn được thể hiện dưới dang giấy do cơ quan thuế đặt in để bán cho tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng và trường hợp được mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 23 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. 

II. Rút ra điểm khác biệt: 

Nội dung Biên lai Hóa đơn 
Thanh toán Xác định một giao dịch thanh toán  Là một yêu cầu thanh toán  
Quan hệ Giữa người nộp tiền và người thu tiền Giữa người mua và người bán  
Chức năng Là tài liệu xác nhận giao dịch đã thanh toán  Theo dõi việc bán hàng và dịch vụ  
Nội dung Bao gồm số lượng, số biên, tổng số tiền thanh toán, phương thức thanh toán, thuế,... Bao gồm số lượng, đơn gia, chiết khấu, thuế, tổng số tiền.  
Loại Biên lai giấy  Biên lai điện tử  Hóa đơn giấy Hóa đơn điện tử  

Tóm lai, điểm khách nhau giữa hóa đơn và biên lai là hóa đơn dùng để nhận thông tin bán hàng, còn biên lại dùng để nhận thông tin các khoản thuế, phí, lệ phí đã đóng.  

Trên đây là nội dung Đại Lý Thuế Trương Gia lưu ý đến Quý Doanh nghiệp về việc phân biệt biên bản và hóa đơn. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất! 

ĐẠI LÝ THUẾ TRƯƠNG GIA   

“CẦU NỐI TUYỆT VỜI GIỮA CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VÀ CƠ QUAN THUẾ”  

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Kịp thời gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước - Nghị định 109/2020/NĐ-CP
Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ XVI năm 2020
Thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử
Cục Thuế TP. HCM cảnh báo: Hóa đơn điện tử cũng bị làm giả!!!
Đăng Ký