Thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Tổng cục thuế giới thiệu một số nội dung mới của Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ được ban hành ngày 19/10/2020, có hiệu lực từ ngày 01/07/2022. Nghị định này có nhiều quy định thay đổi về hóa đơn, chứng từ mới so với quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.

Hiệu lực áp dụng:

Nghị định 123/2020/NĐ-CP có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/07/2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01/07/2022.

Đối tượng áp dụng:

So với nghị định 119/2018 thì đối tượng áp dụng về hóa đơn, chứng từ của Nghị định 123 năm 2020 đã bổ sung thêm các đối tượng:

  • Tổ chức thu thuế, phí,  lệ phí;
  • Tổ chức có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN);
  • Tổ chức in hóa đơn, biên lai, cung cấp phần mềm in biên lai.

Về loại hóa đơn, chứng từ

  • Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định thêm 2 loại hóa đơn điện tử mới: Hóa đơn điện tử bán tài sản công; Hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia
  • Bổ sung thêm quy định về hóa đơn giáy do cơ quan thuế đặt in
  • Bổ sung quy định về chứng từ bao gồm chứng từ khấu trừ thuế TNCN, biên lai thuế, phí, lệ phí được thể hiện theo hình thức điện tử hoặc tự in.

Quy định rõ 7 hành vi được xác định là sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp và 7 hành vi sử dụng không hợp pháp chứng từ (Khoản 9 Điều 3 của Nghị định)

Về nội dung hóa đơn

Nội dung của hóa đơn điện tử quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP cơ bản như quy định của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Ngoài ra, NĐ 123 có quy định: Trường hợp hóa đơn điện tử đã có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn.

Tại NĐ 123 có quy định trường hợp hoạt động xây dựng, lắp đặt, sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp quốc phòng an ninh phục vụ quốc phòng an ninh theo quy định của Chính phủ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có: đơn vị tính, số lượng, đơn giá; phần tên hàng hóa, dịch vụ ghi cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng kí kết giữa các bên trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đủ các thông tin.

Nguồn: Trích Công văn 4868/TCCT-CS V/v một số nội dung Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ ngày 16/11/2020 do Tổng cục thuế ban hành

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Kịp thời gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước - Nghị định 109/2020/NĐ-CP
Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ XVI năm 2020
Cục Thuế TP. HCM cảnh báo: Hóa đơn điện tử cũng bị làm giả!!!
Tổng cục Thuế chính thức có văn bản gửi Công ty TNHH Grab về việc điều chỉnh tăng cơ cấu giá
Đăng Ký