Kịp thời gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước - Nghị định 109/2020/NĐ-CP

Kịp thời gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước – Nghị định 109/2020/NĐ-CP
Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp trong nước trước những ảnh hưởng của đại dịch.

Ngày 15/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2020/NĐ-CP quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)  đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Nghị định số 109/2020/NĐ-CP nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2020.

Gia hạn thời hạn nộp thuế

Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10/2020 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời hạn gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định pháp luật, cụ thể như sau:

  • Thời hạn nộp  thuế TTĐB phải nộp phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 3 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 09 năm 2020.
  • Thời hạn nộp  thuế TTĐB phải nộp phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 4 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2020.
  • Thời hạn nộp  thuế TTĐB phải nộp phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 5 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2020.
  • Thời hạn nộp  thuế TTĐB phải nộp phát sinh  trong kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8, 9, 10 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2020.

Như vậy, cùng với việc Chính phủ đồng ý việc giảm 50% thuế trước bạ với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020 (được quy định tại Nghị định 70/2020/NĐ-CP) theo đề xuất của Bộ Công thương, chính sách này sẽ tạo thêm động lực giúp doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước vượt qua khó khăn và có thêm cơ hội giảm giá xe cho người tiêu dùng.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ XVI năm 2020
Thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử
Cục Thuế TP. HCM cảnh báo: Hóa đơn điện tử cũng bị làm giả!!!
Tổng cục Thuế chính thức có văn bản gửi Công ty TNHH Grab về việc điều chỉnh tăng cơ cấu giá
Đăng Ký