Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021

Tổng cục Thuế triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.
Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021 đối với các đơn vị kinh doanh bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh covid-19, cụ thể:

  • Gia hạn 05 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 6, và quý 1,2 năm 2021.
  • Gia hạn 04 tháng đối với số thuế GTGT tháng 07 năm 2021.
  • Gia hạn 03 tháng đối với số thuế GTGT tháng 08 năm 2021.
  • Gia hạn 03 tháng đối với số thuế TNDN tạm nộp quý 1,2 của kỳ tính thuế TNDN năm 2021.

! Hộ kinh doanh, các nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế GTGT, TNCN năm 2021 chậm nhất ngày 31/12/2021.
! Gia hạn 06 tháng tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021.
*** LƯU Ý: Người nộp thuế thuộc đối tượng gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn 1 lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế được gia hạn cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế. Thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30/07/2021.
***Nghị định có hiệu lực thi hành từ 19/04/2021

Chi tiết nghị định: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-52-2021-ND-CP-gia-han-thoi-han-nop-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-471423.aspx

Cùng ĐLT Trương Gia KỊP THỜI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2021/NĐ-CP , THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO NGƯỜI NỘP THUẾ TRONG GIAI ĐOẠN COVID HIỆN NAY."

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Kịp thời gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước - Nghị định 109/2020/NĐ-CP
Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ XVI năm 2020
Thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử
Cục Thuế TP. HCM cảnh báo: Hóa đơn điện tử cũng bị làm giả!!!
Đăng Ký