Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng. Hãy Để Đại Lý Thuế Trương Gia Bảo Vệ Quyền Lợi Doanh Nghiệp Bạn

HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 HÃY ĐỂ ĐẠI LÝ THUẾ TRƯƠNG GIA BẢO VỆ QUYỀN LỢI DOANH NGHIỆP BẠN

Hoàn thuế giá trị gia tăng là việc nhà nước hoàn trả lại số thuế giá trị gia tăng mà đối tượng nộp thuế đã nộp cho Nhà nước. Vậy các trường hợp nào được hoàn thuế giá trị gia tăng (hoàn thuế GTGT). Xem ngay những đối tượng đủ điều kiện được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng

Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng được quy định trong Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC và bắt đầu có hiệu lực kể từ 01/7/2016. Cụ thể:

 • Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong cơ sở kê khai theo quý, sẽ được tiến hành khấu trừ vào kỳ tiếp theo.
 • Số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết kể từ tháng hoặc quý đầu tiên phát sinh, hoặc khấu trừ lũy kế ít nhất 12 tháng hoặc 4 quý mà vẫn chưa được khấu trừ hết.

Hoàn thuế GTGT cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương thức khấu trừ. Hoặc thuộc dự án tìm kiếm, phát triển mỏ quặng dầu khí đang nằm trong giai đoạn đầu tư và chưa đi vào hoạt động. Nếu thời gian đầu tư từ 1 năm trở lên sẽ được hoàn thuế GTGT của mặt hàng sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ các trường hợp sau không được khấu trừ:

 • Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không có đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký trước đó theo quy định của pháp luật.
 • Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh đã được ban hành theo quy định của Luật đầu tư.
 • Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không thể bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.
 • Các dự án đầu tư và khai thác tài nguyên, khoáng sản (được cấp phép từ ngày 1/7/2016) hoặc sản xuất hàng hóa mà tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản với chi phí năng lượng chiếm khoảng hơn 51% giá thành sản phẩm trở lên dựa theo dự án đầu tư.

Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hoàn thuế giá trị gia tăng cho những dự án đầu tư

Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng căn hộ để bán) trong cùng một tỉnh thành, đang trong giai đoạn đầu tư. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện việc kê khai riêng với dự án đầu tư. Tiến hành kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án để bù trừ cho việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang tiến hành.

Lưu ý, số thuế GTGT được kết chuyển tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Cơ sở kinh doanh có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu đang trong kỳ hạn, nếu số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ 300 triệu đồng trở lên thì sẽ được hoàn thuế GTGT ngay trong tháng hoặc quý đó. Còn trường hợp , số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ trong kỳ hạn không đạt được mức trên 300 triệu đồng thì sẽ được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT: Hàng hóa được cơ sở nhập khẩu về sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan hoặc hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.

Cơ quan thuế có trách nhiệm thực hiện việc hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không bị xử lý đối với những hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép, trốn thuế trong thời hạn hai năm liên tục. Người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý kinh tế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.

Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật

Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định hiện hành của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua sản phẩm tại Việt Nam để sử dụng. Đối tượng sẽ được hoàn thuế GTGT đã trả được ghi trên hoá đơn GTGT hoặc trên chứng từ thanh toán đã bao gồm thuế GTGT.

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hoá mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh.

Việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh, người nước ngoài, sẽ được tiến hành theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT.

Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.

 • Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại: chủ dự án chỉ định việc quản lý chương trình, được hoàn lại số thuế GTGT đã trả đối với hàng hóa, dịch vụ mua ở Việt Nam để sử dụng cho chương trình, dự án.
 • Tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức thì được hoàn thuế GTGT đã trả của hàng hóa, dịch vụ đó.

Chẳng hạn, hội chữ thập đỏ được Tổ chức quốc tế viện trợ tiền để mua hàng viện trợ nhân đạo cho các tỉnh đồng bào miền trung trong mùa lũ là 200 triệu đồng. Giá trị mua hàng chưa có thuế là 200 triệu đồng, thuế GTGT là 20 triệu đồng. Trong trường hợp đó, hội chữ thập đỏ sẽ được hoàn thuế là 20 triệu đồng theo quy định.

Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng

Căn cứ theo quy định đã được ban hành tại Điều 19 Thông tư 219/2013/TT-BTC, tất cả các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải có điều kiện để được hoàn thuế GTGT sau đây:

 • Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương thức khấu trừ.
 • Doanh nghiệp đã đăng ký giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư và đã được cấp giấy chứng nhận từ cơ quan có thẩm quyền.
 • Sở hữu con dấu theo đúng quy định của pháp luật.
 • Thiết lập và lưu giữ đầy đủ tất cả các giấy tờ liên quan đến chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.
 • Có tài khoản gửi tiền tại ngân hàng theo mã số thuế đã đăng ký của cơ sở kinh doanh.

(Trích nguồn: Thienluatphap.vn)

Để giúp doanh nghiệp, cá nhân tiết kiệm được thời gian, chi phí, đảm bảo tính chuẩn xác khi thực hiện công tác hoàn thuế, Đại lý thuế Trương Gia xin hân hạnh cung cấp các dịch vụ hoàn thuế uy tín:

DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

Ngay sau khi khách hàng liên hệ đến Đại Lý Thuế Trương Gia, yêu cầu thực hiện Dịch vụ hoàn thuế. Chúng tôi lập tức sẽ tiến hành:

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định

 • Thu thập hồ sơ pháp lý, tờ khai thuế
 • Thu thập hóa đơn chứng từ, hồ sơ kế toán
 • Chứng từ có liên quan

Thực hiện công việc cụ thể:

 • Kiểm tra và soát xét các tài liệu, hồ sơ hoàn thuế thu thập được
 • Tư vấn, hướng dẫn điều chỉnh hồ sơ để được hoàn thuế tối ưu nhẩt
 • Chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế
 • Thay mặt doanh nghiệp, trực tiếp nộp hồ sơ, giải trình với cư quan thuế về hồ sơ đã nộp
 • Nhận quyết định hoàn thuế tại sơ quan thuế.

ĐẠI LÝ THUẾ TRƯƠNG GIA
“CẦU NỐI TUYỆT VỜI GIỮA CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VÀ CƠ QUAN THUẾ”

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Kịp thời gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước - Nghị định 109/2020/NĐ-CP
Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ XVI năm 2020
Thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử
Cục Thuế TP. HCM cảnh báo: Hóa đơn điện tử cũng bị làm giả!!!
Đăng Ký