TƯ VẤN NHÂN SỰ - BẢO HIỂM

Bảo hiểm xã hội và các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội là quyền lợi, là sự kết nối giữa người sử dụng lao động với người lao động, nhưng cũng gây ra không ít khó khăn. Đại Lý Thuế Trương Gia sẵn sàng giúp doanh nghiệp giải đáp thắc mắc, tư vấn và cung cấp dịch vụ về Nhân sự - Bảo hiểm.

Dịch vụ đăng ký lao động:

- Khai báo lao động định kỳ cho Phòng Lao động & TBXH quận, huyện, thành phố.

- Lập hồ sơ thành lập công đoàn.

- Xây dựng và đăng ký hệ thống thang bảng lương.

- Xây dựng bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh trong hệ thống thang bảng lương.

Dịch vụ đăng ký tham gia BHXH lần đầu:

- Khảo sát tình hình lao động hiện tại của doanh nghiệp

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến chế độ lao động tiền lương và chế độ BHXH.

- Lập hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu cho doanh nghiệp.

- Lập công văn giải trình về viêc chậm tham gia BHXH, BHYT, BHTN so với thời gian quy định.

- Nhận kết quả và bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ BHXH, thẻ BHYT cho doanh nghiệp.

- Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan BHXH.

Dịch vụ BHXH hàng tháng:

- Tiếp nhận thông tin yêu cầu của khách hàng khi có biến động nhân sự.

- Báo tăng, giảm lao động, chốt sổ BHXH.

- Điều chỉnh mức lương tham gia BHXH, điều chỉnh các thông tin cá nhân khi có thay đổi.

- Lập hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức, hồ sơ tai nạn lao động.

- Lập hồ sơ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT khi bị thất lạc hoặc hư hỏng.

- Lập hồ sơ gộp sổ BHXH khi người lao động có nhiều sổ BHXH.

- Đối chiếu và thông báo số tiền BHXH phải nộp hàng tháng.

- Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo định kỳ.

- Cung cấp các số liệu liên quan đến BHXH theo yêu cầu của khách hàng.

- Bàn giao toàn bộ hồ sơ đã thực hiện cho khách hàng lưu trữ theo định kỳ.

ĐẠI LÝ THUẾ TRƯƠNG GIA
“CẦU NỐI TUYỆT VỜI GIỮA CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VÀ CƠ QUAN THUẾ”

CÁC Dịch Vụ KHÁC
DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ
DỊCH VỤ KẾ TOÁN - THUẾ
DỊCH VỤ HOÀN THUẾ
RÀ SOÁT KẾ TOÁN - THUẾ
Đăng Ký