RÀ SOÁT KẾ TOÁN - THUẾ

NHỮNG RỦI RO TRONG BỘ MÁY KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP LUÔN TỔN TẠI, NGUYÊN NHÂN TỪ ĐÂU???

  • Do nhân sự kế toán thay đổi liên tục không ổn định dẫn đến sự thiếu sự nhất quán giữa các năm.
  • Do hệ thống sổ sách kế toán lộn xộn, không kiểm soát được việc thất lạc, mất các chứng từ quan trọng.
  • Do thời gian quyết toán thuế dài ( 4- 5 năm) có nhiều biến động do sự thay đổi liên tục trong chính sách, thông tư, nghị định, … của Chính phủ mà doanh nghiệp không cập nhật kịp thời.
  • Do kế toán viên chưa nắm được kỹ năng rà soát sổ sách kế toán làm cho số liệu đầu ra và đầu vào chưa trùng khớp với nhau.

Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính chính xác của báo cáo tài chính, làm cho doanh nghiệp gặp nhiều rủi ro về thuế khi Cơ quan thuế kiểm tra, Quyết toán thuế.

DỊCH VỤ RÀ SOÁT SỔ SÁCH KÉ TOÁN – THUẾ, BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRƯƠNG GIA GIÚP ĐƯỢC GÌ CHO DOANH NGHIỆP???

# Rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế GTGT, hướng dẫn điều chỉnh tờ khai nếu phát hiện sai sót

# Rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế TNDN theo tháng, quý, năm, hướng dẫn điều chỉnh tờ khai nếu phát hiện sai sót.

# Rà soát, kiểm tra Báo cáo tài chính: Kiểm tra các chỉ tiêu trên Báo cáo so với sổ sách kế toán và hoàn thiện báo cáo, điều chỉnh lại chính xác theo quy định hiện hành.

# Tư vấn nộp điều chỉnh báo cáo tài chính với cơ quan thuế nếu sai sót quá nhiều.

# Kiểm tra và soát xét kế toán: Kiểm tra tổng quát hồ sơ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính qua các năm, điều chỉnh phù hợp theo đúng quy định hiện hành.

# Sắp xếp lại chứng từ theo từng bộ hồ sơ cần thiết để dễ dàng cho việc giải trình khi Cơ quan thuế thanh, kiểm tra, Quyết toán doanh nghiệp 

ĐẠI LÝ THUẾ TRƯƠNG GIA
“CẦU NỐI TUYỆT VỜI GIỮA CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VÀ CƠ QUAN THUẾ”

CÁC Dịch Vụ KHÁC
DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ
DỊCH VỤ KẾ TOÁN - THUẾ
DỊCH VỤ HOÀN THUẾ
QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Đăng Ký