DỊCH VỤ KẾ TOÁN - THUẾ

Kế toán – Thuế là một bộ phận rất quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Công việc Kế toán, thuế dù không thể thấy ngay những ảnh hưởng của nó đối với việc vận hành công ty, nhưng nếu không tuân thủ đúng quy định, doanh nghiệp bạn sẽ bị phạt nặng nề, ảnh hưởng đáng kể vấn đề tài chính.

Các chuyên viên đảm nhận cung cấp dịch vụ Kế toán – Thuế Đại Lý Thuế Trương Gia sẽ thay bộ phận kế toán doanh nghiệp bạn đảm nhận những công việc:

  • Tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh của doanh nghiệp để theo dõi và hoạch toán
  • Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cuối năm, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
  • Kiểm tra đối chiếu hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), bảng kê, lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn công ty.
  • Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế.
  • Lập báo cáo tổng hợp, báo cáo thuế theo định kỳ hoặc đột xuất.
  • Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh

Dịch vụ Kế toán – Thuế Trương Gia giúp cho những doanh nghiệp không tự tin về nghiệp vụ kế toán, khai báo thuế tinh giản bộ máy kế toán và tiết kiệm được khoản chi phí nhân sự, quản lý doanh nghiệp tương đương. Đặc biệt giảm thiểu khả năng rủi ro vi phạm pháp luật về kế toán, thuế.

ĐẠI LÝ THUẾ TRƯƠNG GIA
“CẦU NỐI TUYỆT VỜI GIỮA CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VỚI CƠ QUAN THUẾ”

CÁC Dịch Vụ KHÁC
DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ
DỊCH VỤ HOÀN THUẾ
RÀ SOÁT KẾ TOÁN - THUẾ
QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Đăng Ký