DỊCH VỤ HOÀN THUẾ

Hoàn thuế là quy định của Bộ tài chính về việc hoàn lại số tiền thuế cho Doanh nghiệp, cá nhân đã nộp thừa (theo quy định) vào ngân sách nhà nước, điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Song không phải đơn vị, cá nhân nào cũng am hiểu, biết lợi ích đó và đủ kiến thức để có thể thực hiện thành công các Hồ sơ Hoàn thuế.

Để giúp doanh nghiệp, cá nhân tiết kiệm được thời gian, chi phí, đảm bảo tính chuẩn xác khi thực hiện công tác hoàn thuế, Đại lý thuế Trương Gia xin hân hạnh cung cấp các dịch vụ hoàn thuế uy tín:

DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

DỊCH VỤ HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Ngay sau khi khách hàng liên hệ đến Đại Lý Thuế Trương Gia, yêu cầu thực hiện Dịch vụ hoàn thuế. Chúng tôi lập tức sẽ tiến hành:

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định

  • Thu thập hồ sơ pháp lý, tờ khai thuế
  • Thu thập hóa đơn chứng từ, hồ sơ kế toán
  • Chứng từ có liên quan

Thực hiện công việc cụ thể:

  • Kiểm tra và soát xét các tài liệu, hồ sơ hoàn thuế thu thập được
  • Tư vấn, hướng dẫn điều chỉnh hồ sơ để được hoàn thuế tối ưu nhẩt
  • Chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế
  • Thay mặt doanh nghiệp, trực tiếp nộp hồ sơ, giải trình với cư quan thuế về hồ sơ đã nộp
  • Nhận quyết định hoàn thuế tại sơ quan thuế.

ĐẠI LÝ THUẾ TRƯƠNG GIA
“CẦU NỐI TUYỆT VỜI GIỮA CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VÀ CƠ QUAN THUẾ”

CÁC Dịch Vụ KHÁC
DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ
DỊCH VỤ KẾ TOÁN - THUẾ
RÀ SOÁT KẾ TOÁN - THUẾ
QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Đăng Ký