Một số lưu ý về thuế thu nhập cá nhân

Liên quan đến thuế TNCN, Tổng Cục Thuế và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành các công văn, văn bản hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người nộp thuế đối với các vấn đề liên quan, cụ thể: 

(1) Đăng ký giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc khi thay đổi nơi làm việc 

Khi người nộp thuế là cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc đã được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo quy định.  

(Hướng dẫn tại Công văn 5054/TCT-DNNCN của Tổng Cục Thuế ngày 18/3/2024) 

(2) Giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc là cháu nội, cháu ngoại 

Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc là cháu nội, cháu ngoại (mà vẫn còn bố mẹ đang trong độ tuổi lao động, vẫn có khả năng lao động và nuôi dưỡng) thì không thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

(Hướng dẫn tại Công văn số 4758/TCT-DNNCN của Tổng Cục Thuế ngày 26/10/2023) 

(3) Kê khai thuế TNCN đối với người lao động trường hợp đơn vị không phát sinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ 

Trường hợp VPDD nước ngoài tại Việt Nam (không có chức năng kinh doanh) có phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng không phát sinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì thuộc đối tượng khai thuế TNCN theo quý. 

Việc khai thuế theo quý được xác định một lần kể từ quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch theo quy định tại tiết b.2 điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP. 

(Hướng dẫn tại Công văn số 14555/CTTPHCM-TTHT ngày 05/12/2023; Công văn 2393/TCT-DNNCN ngày 01/7/2021)  

(4) Thuế TNCN đối với giảm trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc 

Trường hợp cá nhân người nước ngoài được Công ty ở Nhật Bản cử sang Việt Nam làm việc theo diện lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp; thu nhập từ tiền lương, tiền công do Công ty ở Việt Nam và Công ty ở Nhật Bản chi trả, trong đó phần thu nhập từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài do Công ty Nhật Bản chi trả (bao gồm cả khoản bảo hiểm bắt buộc đóng ở nước ngoài) được bồi hoàn toàn bộ bởi Công ty Việt Nam thì không được trừ các khoản bảo hiểm đó khi tính thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam. 

(Hướng dẫn tại Công văn số 6002/TCT-DNNCN ngày 29/12/2023) 

(5) Kê khai thuế tại Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài sống ở nước ngoài 

Trường hợp cá nhân nước ngoài đang sống ở nước ngoài năm 2024, có phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam trong năm tính thuế 2023, thuộc trường hợp kê khai, quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam (nếu thuộc trường hợp quyết toán thuế) theo quy định thì cá nhân đang sống ở nước ngoài có thể thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác kê khai, quyết toán thay theo quy định tại tiết d.3 điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hoặc đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 10 Thông tư 19/2021/TT-BTC để tự khai, quyết toán thuế. 

(Hướng dẫn tại Công văn số 10501/CTTPHCM-TTHT ngày 31/8/2022) 

(6) Thuế TNCN đối với phần lãi chậm thanh toán cá nhân nhận được từ việc chuyển nhượng cổ phần 

Đối với phần tiền lãi chậm thanh toán cá nhân nhận được từ việc chuyển nhượng cổ phần, đã được nêu rõ tại hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là thu nhập chịu thuế TNCN theo hình thức thu nhập từ đầu tư vốn quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%. 

(Hướng dẫn tại Công văn số 700/CTTPHCM-TTHT ngày 16/01/2024) 

Bài viết trên đây là những thông tin mà Đại lý Thuế Trương Gia cung cấp đến Quý doanh nghiệp về một số lưu ý đối với thuế TNCN do Tổng Cục Thuế và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn. Nếu còn bất kỳ vướng mắc hay vấn đề nào còn chưa rõ cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!  

ĐẠI LÝ THUẾ TRƯƠNG GIA 
“CẦU NỐI TUYỆT VỜI GIỮA CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VÀ CƠ QUAN THUẾ” 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Kịp thời gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước - Nghị định 109/2020/NĐ-CP
Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ XVI năm 2020
Thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử
Cục Thuế TP. HCM cảnh báo: Hóa đơn điện tử cũng bị làm giả!!!
Đăng Ký