Cuộc Thi Trang Trí Mùa Giáng Sinh Đại Gia Đình Trương Gia Năm 2021

1. Mục Đích: 

  • Kết nối tình đoàn kết của chuyên viên với chuyên viên 
  • Kết nối quan hệ tốt đẹp giữa Công ty và chuyên viên 

2. Thời Gian Và Chủ Để 

  • Chủ đề: “Ngôi Nhà Trương Gia Mùa Giáng Sinh” 
  • Vật dụng: Tự do 

Nội dung trang trí: Trang Trí Noel (Hang Đá, Ông già Noel, Cây thông Noel,…)

Thời gian trang trí: 01 đến 18.12.2021 

Thời gian chấm điểm: 09:00 đến 10:30, ngày 18.12.2021. 

Thứ tự chấm điểm: Phòng NV1, Phòng NV2, Phòng NV3, Phòng NV4, Phòng NV5, Phòng NV6, Phòng Hành Chính Nhân Sự, Tự Động Trương Gia 

Thời gian trao giải: 11:00 đến 11:30 ngày 18.12.2021 Tại Lầu 5 Trương Gia 

Các Đội Tham Gia: 

08 đội: Phòng NV1, Phòng NV2, Phòng NV3, Phòng NV4, Phòng NV5, Phòng NV6, Phòng Hành Chính Nhân Sự, Tự Động Trương Gia 

Ban Giám Khảo: 

  • Ban Giám Đốc
  • Các Trưởng Phòng

Mỗi Trưởng phòng tham gia cùng Ban Giám Đốc chấm thi, giám sát kết quả thi, và ý kiến nếu cảm thấy không hợp lý. (Trưởng phòng không được chấm phòng của  chính phòng mình). Khi kết quả đã được tất cả đại diện các đội và Ban giám khảo thống nhất,  Ban tổ chức không tiếp nhận bất kỳ thắc mắc khiếu nại về kết quả hội thi. 

3. Tổng Giá Trị Giải Thưởng: 14.000.000 VNĐ 

  • 01 Giải Nhất: 4.000.000 VNĐ
  • 01 Giải Nhì: 3.000.000 VNĐ 
  • 01 Giải Ba: 2.000.000 VNĐ 
  • 05 Giải Khuyến Khích: 1.000.000 VNĐ 

4. Cách Chấm Điểm

STT Danh mục Điểm
Đúng chủ đề 10
Sáng tạo 20
Có Hang đá hoặc cây thông hoặc Ông già Noel 40
Nguyên liệu tự chế 10
Thuyết trình(5 phút) 20
Tổng điểm100
CÁC Hoạt Động KHÁC
Ngày Hội Hiến Máu 2020
Đại Lý Thuế Trương Gia Tham Gia Khóa Cập Nhật Kiến Thức
Ra Mắt Sản Phẩm Taio. Một Bước Đột Phá Mới Cho Ngành Thuế
Chúc Mừng Ngày Doanh Nhân Việt Nam 2020
Đăng Ký