TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ
 ĐẠI LÝ THUẾ TRƯƠNG GIA TUYỂN DỤNG

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

Bộ phận:                  Phòng Kế toán

Chức danh:             Trưởng phòng kế toán

Tiêu chuẩn yêu cầu:

 • Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học thuộc khối ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Thuế
 • Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán
 • Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công
 • Biết tổng hợp và phân tích báo cáo tài chính. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy  định
 • Có kiến thức cơ bản về công nghệ quy trình sản xuất trong công ty
 • Sử dụng máy tính thành thao (excel, phần mềm kế toán)
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương
 •  Có khả năng chịu áp lực tốt

Trách nhiệm:

 • Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán – kiểm toán chung của Công ty
 • Kiểm soát các tài khoản của Công ty và thực hiện lập báo cáo tài chính. Phân tíc báo cáo, nắm bắt biến động chi phí, công nợ, … để kịp thời đưa ra những giải pháp kiểm soát chi phí theo kế hoạch để ra
 • Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hoạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của doanh nghiệp
 • Quản lý đánh giá năng lực của nhân viên bộ phận kế toán
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân sự
 • Xây dựng quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính
 • Tham mưu cho giám đốc về việc hoàn thiện hệ thống tài chính kế toán của công ty
 • Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng
 • Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc

Quyền lợi:

 • Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ
 • Được tham gia các khóa học , cập nhật kiến thức nghề, thông tư mới về lĩnh vực kinh tế, kế toán, thuế liên tục
 • Tham gia các hoạt động diễn ra tại công ty Trương Gia
 • Mức lương (theo thỏa thuận)


CÁC BÀI VIẾT KHÁC
KẾ TOÁN VIÊN
KIỂM SOÁT VIÊN
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ
NHÂN VIÊN MARKETING
Đăng Ký